Zmiana tras linii autobusowych 511 i 512

Opublikowano: 10/08/2020


W związku z nakazem z dnia 10.08.2020 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu dotyczącym konieczności wyłączenia z ruchu odcinka drogi powiatowej ul. Telewizyjnej w miejscowości Koninko, spowodowanej stanem technicznym budynku stodoły, zagrażającemu bezpieczeństwu ludzi i mienia, wystąpiła konieczność zmiany organizacji ruchu oraz przebiegu tras linii autobusowych 511 oraz 512 .

Poniżej znajdują się mapy z tymczasowymi trasami linii autobusowych.

511512